Velkommen til Åkrehamn Kystmuseum

Museet ligger ved havna i Åkrehamn og har i løpet av de siste årene gjennomgått en omfattende restaurering. Det fremstår i dag som et severdig kystkulturmuseum. Museet huser et stort antall gjenstander og fotografier som viser Karmøys fortid som et viktig fiskerisentrum. Museet omhandler også kontakten mellom Vest Karmøy og Amerika. Museet ble tidligere kalt Nora sjøhuset og er et av de få sildesalteriene som ennå er inntakt.

Museet har som formål å samle materiale fra den lokale kystkulturen og fiskerinæringen, samt bevare dette materialet for ettertiden og legge til rette for utstilling i egne lokaler. Museet gir ut et eget lokalhistorisk årsskrift i november kalt «Vestante».

Det er regulære åpningstider for Åkrehamn Kystmuseum i sommersesongen. Ellers i året er det omvisning for grupper etter avtale. Museet har også utleie til arrangementer.

Nora sjøhuset

Fra sild, salt og slit, til museum.

I august 1917 ble sjøhusgrunnen skilt ut og solgt til Knut Andreas Knutsen. Selger var Aanen Kristianssen. Nora sjøhuset ble oppført samme år, på et kaianlegg som hadde vært brukt i lange tider. Anlegget hadde i sin tid 7 støpte sildekummer, der 4 fortsatt er inntakt. Totalt utgjør bygningsmassen ca 800 kvm.

Nora sjøhuset ble brukt til sildesalting frem til slutten av 1950-tallet. Det har og vært brukt til salting og tørking av torsk. Videre har det vært et tilhørende trankokeri nord for sjøhuset. På 1960-tallet ble Nora sjøhuset utleid til Åkrehamn Trålbøteri som lager. Ellers sto eiendommen tom fram til etablering av museet.

I mars 1990 ervervet Stiftelsen Fiskerimuseum Grunnviken eiendommen med tanke på å etablere et museum. I 1994 ble det reist et nytt bygg over sildekummene. Stiftelsen endret senere navn til Rogaland Fiskerimuseum.

I 2004 var den opprinnelige sjøhusbygningen i så dårlig stand at det var helt nødvendig med restaurering. Nora sjøhuset ble hevet ca 60 cm, fikk nytt tak og ny kledning. Innvendig ble bygget tilpasset museal drift. Arbeidet ble finansiert av stiftelsen selv, Karmøy kommune og en stor dugnadsinnsats. Museet skiftet i 2007 navn til Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum (Org.nr: 977 144 140), og drives i dag basert på dugnadsinnsats fra en rekke entusiaster.