• Gamle Åkrehamn ca 1890

 • Gamle Åkehamn på 60-tallet

 • Postkort fra Åkrehamn ca 1920

 • Åkrehamn

 • Åkrehamn Sildoljefabrikk

 • Stormflo 1952

 • Stormflo 1952

 • Åkrehamn Sjøenssand

 • Grunnviksvegen 1956

 • Kaien 1956

 • Åkrehamn 1956

 • Gjestgiveriet på Svendsholmen 1902

 • Postkort fra Åkrehamn

 • Åkrakrossen

 • Åkrehamn landligge for sildeflåten ca 1920

 • Postkort fra Åkrehamn, Nyborg R-203-A ca 1925

 • Kaien på 1920-tallet

 • Åkrehamn

 • Åkrehamn

 • Åkrehamn før 1910

 • Åkrehamn

 • Åkrakrossen

 • Åkraveien mot vest

 • Åkrehamn barneskole

 • Kaien i 1898

 • Åkrehamn Sildojefabrikk