Gamle Åkrehamn ca 1890

Gamle Åkehamn på 60-tallet

Postkort fra Åkrehamn ca 1920

Åkrehamn

Åkrehamn Sildoljefabrikk

Stormflo 1952

Stormflo 1952

Åkrehamn Sjøenssand

Grunnviksvegen 1956

Kaien 1956

Åkrehamn 1956

Gjestgiveriet på Svendsholmen 1902

Postkort fra Åkrehamn

Åkrakrossen

Åkrehamn landligge for sildeflåten ca 1920

Postkort fra Åkrehamn, Nyborg R-203-A ca 1925

Kaien på 1920-tallet

Åkrehamn

Åkrehamn

Åkrehamn før 1910

Åkrehamn

Åkrakrossen

Åkraveien mot vest

Åkrehamn barneskole

Kaien i 1898

Åkrehamn Sildojefabrikk