Det er forbudt å røyke i alle rom på museet.

Stearinlys i vinduene er strengt forbudt.

Utearealet skal ikke være i bruk etter kl. 23:00.

Ved utleie skal lokalene være tømt kl. 02:00.

Leietaker er ansvarlig for lokalenes tilstand og eventuelle skader.

Vi forventer at det tas hensyn til naboer når det spilles musikk.

Lokalene skal være ryddet og rengjort senest kl 16:00 dagen etter, med mindre annet er avtalt.